Tin tức

Trên đây là những cung cấp của chúng tôi về nhựa PVC (Polyvinyl clorua). Hy vọng với những thông tin trên...

Công nghiệp bao bì có nhiều tiềm năng phát triển nhưng doanh nghiệp trong nước vẫn chậm cải tiến và đang gặp...

Từ ngày 1-3/3/2016, tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn sẽ diễn ra triển lãm về công nghệ xử lý, chế...